Kunder & Samarbeten

VÅRA KUNDER & SAMARBETSPARTNERS


Kubicon Consulting AB är ett företag som sedan 2009 hjälpt kunder inom teknik/läkemedelsindustrin med specialistkompetens. Vi har valt att dela med oss om några bra exempel där vi har bidragit och där vi idag har samarbeten.

AstraZeneca Södertälje


Kubicon Consultings samarbete med AstraZeneca har pågått under lång tid och vi har stöttat bland annat inom projektledning, chefsskap, processtekniskt arbete samt validering. Vi har haft uppdrag i både Snäckviken och Gärtuna.

Pfizer Health AB Strängnäs


Pfizer Health AB i Strängnäs stöttas med projektledning där ett omfattande förbättringsprogram inom labverksamheten genomförs.

Recipharm Strängnäs & Karlskoga


Konsulter från Kubicon Consulting har varit Recipharm behjälpliga med processtekniskt arbete, valideringar samt projektledning. Vi har haft uppdrag på site både i Strängnäs och Karlskoga.

Nobel Biocare Karlskoga


Nobel Biocare i Karlskoga fick stöd av Kubicon Consulting med riskanalyser inom EnviromentHealthSafety (EHS) samt att se över det generella EHS-arbetet inom organisationen.

DeLaval Tumba


Kubicon Consulting har stöttat DeLaval i Tumba med deras kvalitetsledningssystem och genom att utföra leverantörsaudits.

SAMARBETSPARTNERS


Vi på Kubicon Consulting AB är även tillgängliga för uppdrag via våra samarbetspartners.

KUBICON - DIN HJÄLP NÄR DU SAKNAR RESURSER