Våra tjänster

VILKA TJÄNSTER ERBJUDER VI


PROJEKTLEDNING


Vi har kunskap om och erfarenhet av att leda projekt inom olika områden och på olika nivåer. Från delprojektledare till huvudprojektledare, mindre projekt till större projekt, investeringsprojekt och verksamhetsprojekt.

PRODUCT SECURITY


Ett område med många stora utmaningar där myndigheter runt om i världen tillsammans med läkemedelsindustrin jobbar hårt med att minimera risken för att falska läkemedel når slutkunder. Vi erbjuder en bred förståelse och kunskap kring de krav som ställs på produkterna och tillverkarna, och om de olika säkerhetsbaserade utrustningarna och systemen avsedda för olika produktionsanläggningar inom läkemedelsindustrin.

PROCESSTEKNIK


Inom processteknik erbjuder vi många års erfarenhet av produktionsrelaterade utredningar, felsökning och avvikelsehantering (CAPA), ändringshantering (change control) och förbättring av processflöden (PDCA). Vi har erfarenhet av både steril och icke steril tillverkning, från beredning/fyllning till packning.

FÖRPACKNINGSTEKNIK


Inom förpackningsteknik erbjuder vi många års erfarenhet av förpackningsrelaterade utredningar, felsökning och avvikelsehantering (CAPA), ändringshantering (change control) och utveckling av förpackningslösningar (PDCA) med tillhörande relevant dokumentation. Vi har flera års erfarenhet av QA/QC aktiviteter såsom mätteknik, statistisk process styrning (SPS) och leverantörssamverkan.

VALIDERING


Vi validerar/kvalificerar er process/metod/utrustning/system/lokaler för att verifiera och dokumentera att det som ingår i tillverkning eller kontroll av ett läkemedel ger en produkt eller resultat som motsvarar ställda krav. Vi hjälper er med bland annat kravspecifikationer (URS), Valideringsplaner, Design-, Installations-, Funktions-, Process-, Rengörningskvalificering och dess rapporter.

LEAN LEDARSKAP


Genom enkla verktyg som Daglig puls (SQLP), ANDON, PDCA och Standardisering hjälper vi er med att skapa jämnare och effektivare produktflöden och därigenom mer förutsägbarhet i verksamheten. Vi har erfarenhet av att leda inom både  produktionsmiljö och administrativa grupper där även delaktighet, tvärfunktionellt lärande och efterfrågan har stor betydelse för att lyckas.

KUBICON - DIN HJÄLP NÄR DU SAKNAR RESURSER