Vilka är vi

VILKA ÄR VI


Kubicon Consulting AB är ett företag som sedan 2009 hjälpt kunder inom teknik/läkemedelsindustrin med specialistkompetens. Vi riktar främst in oss på Projektledning, Product Security och Process/förpackningsteknik men vi har även erfarenhet av Validering och Leanledarskap.

 

Vi är tillgängliga i huvudsak runt Mälardalen, en kunskapsintensiv och expansiv region där teknik och läkemedelsindustrin i Sverige har ett starkt fäste.

VARFÖR SKA NI VÄLJA OSS


Det finns liknande företag i regionen som sysslar med det vi gör, så varför ska du välja just oss? Här kommer några anledningar!

 

Vi är specialiserade, vi har stor kunskap och kompetens inom området – tillsammans över 40 års erfarenhet av projektledning, product security och process/förpackningsteknik inom en reglerad och kontrollerad bransch präglat av stora utmaningar och snabb teknikutveckling.

 

Vi brinner för det vi gör, vi är engagerade och vi levererar kvalitet i allt vi gör. Vi anser att vårt hårda arbete och våra goda kundrelationer är vår bästa reklam.

 

Våra kunder är bl.a. AstraZeneca och Recipharm och vi har flera etablerade samarbeten med större aktörer som ex ÅF och Semcon. Vi lämnar förstås gärna referenser om du så önskar.

 

Vi tar alla uppdrag på lika stort allvar oavsett hur stora eller små de är. Och vi är ett trevligt gäng som alltid tar oss tid för våra kunder!

ÅSA THORSSON


Åsa har lång erfarenhet inom projektledning, processteknik och validering med bland annat inriktning mot teknik- och läkemedelsföretag. Hon har mångårig ledarerfarenhet som bl.a. huvudprojektledare, processansvarig, valideringsledare, revisionsledare och genom deltagande inom flertalet ledningsgrupper. Åsas specialitet är Product Security och hon har haft det övergripande ansvaret för implementering av säkerhetsbaserad utrustning inom olika produktionsanläggningar inom läkemedelsindustrin.

 

Som senior konsult inom Kubicon Consulting är Åsas fokus att hjälpa företag genom att vara en skicklig ledare och kommunikatör på alla nivåer inom kundens organisation.

 

Åsa har en gedigen erfarenhet som konsult inom flertalet olika branschområden vilket gör att hon har en stor kunskapsbank att hämta idéer från när det gäller att stödja och hjälpa kunderna att lyckas i deras arbete.

TELEFON

+46 708 673 760

E-POST

asa.thorsson@kubicon.se

PETER HÄMÄLÄINEN


Peter är en senior konsult inom projektledning, processteknik och verksamhetsutveckling. Han har mångårig egen ledarerfarenhet som bl.a. processansvarig, produktionschef, verksamhetsutvecklingschef och genom deltagande inom flertalet ledningsgrupper. Peter har även drivit implementering av Lean-baserade arbetssätt och andra etablerade kvalitetsverktyg inom olika produktions- och administrativa områden.

 

Som konsult inom Kubicon Consulting AB är Peters fokus att hjälpa företag med processutveckling, projektledning samt inom strategi och förändring genom värderingsdrivet ledarskap. Peter verkar som stöd till ett produktionsavsnitt, ett helt företag/avdelning/sektion eller som coach för enskilda chefer.

 

Peter har en lång erfarenhet från idrottsvärlden vilket han kombinerar med en genuin verksamhetsförståelse, en kombination som gör honom strukturerad, resultatorienterad och en mycket god kommunikatör.

TELEFON

+46 707 732 329

E-POST

peter.hamalainen@kubicon.se

KUBICON - DIN HJÄLP NÄR DU SAKNAR RESURSER